Tarieven en vergoedingen:

Tarieven:

Hypnotherapie:

Intake                 1 uur        80,-

1,5 uur       120,-

Sessie                 1 uur          80,-

1,5 uur       120,-

Hypnotherapie is vrijgesteld van Btw. De prijzen zijn inclusief voorbereiding, huur van de therapeutenkamer en administratie.

Coaching:

Intake                 1 uur          96,-

1,5 uur       144,-

Sessie                 1 uur          96,-

1,5 uur       144,-

Coaching valt onder het Btw-tarief van 21%. De prijzen zijn inclusief voorbereiding, huur van de therapeutenkamer en administratie.

Ook geef ik trainingen aan groepen kinderen, neem contact op voor de mogelijkheden.

Vergoedingen:

De meeste zorgverzekeraars in Nederland vergoeden de behandeling geheel of gedeeltelijk, mits de cliënt aanvullendverzekerd is en de therapeut erkend en gekwalificeerd is. Raadpleeg hiervoor je eigen verzekeringspolis of ga naar http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/hypnotherapie.

Mijn gegevens waar de ziektekostenverzekeraar om kan vragen:
NBVH-lidnummer: 18037
AGB-code zorgverlenersnummer: 90/106675
AGB-praktijkcode nummer: 90/065913
RBCZ-licentienummer: 190284R

Prestatiecode: 24501

Beroepsvereniging en klacht- en tuchtrecht:

Als therapeut ben ik aangesloten bij de De NBVH (Nederlandse Beroepsvereniging Van Hypnotherapeuten). Deze beroepsvereniging draagt zorg voor de kwaliteitsbewaking van de aangesloten therapeuten. 

Mocht je ontevreden zijn over mijn behandeling of een klacht hebben, dan is de eerste mogelijkheid naar een oplossing om er met mij over te praten. Als we er samen niet uit komen of zie je om een bepaalde reden af van een gesprek met mij, dan kun je contact opnemen met de klachtencommissie of het bestuur van de beroepsorganisatie (de RBCZ) waarbij ik ben aangesloten. Je vindt alle informatie daarover op:

www.rbcz.nu/een-klacht-indienen.html en op www.scag.nl/klachten-en-geschillen/