Overige bedrijfsgegevens

Praktijkadres:

Druivenhof 6

2292BG Wateringen

De locatie is bereikbaar met tramlijn 16 en 17 en buslijn 30 en 37.

In de omgeving is genoeg parkeermogelijkheid en is er geen betaald parkeren.

De behandelkamer is op de 2e etage.

Als therapeut ben ik Anita Spijkers:

aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH) als registertherapeut met lidnummer 18037. Het klachtrecht, zoals beschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), wordt door de beroepsvereniging NBVH geregeld. 

ingeschreven in het Register van Beroepsbeoefenaren in de Complementaire Zorg (RBCZ) onder licentienummer 190284R.

aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). 

zowel persoonlijk als bedrijfsmatig geregistreerd in het AGB-register van Vektis.

En valt Praktijk Echt Verder onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

Praktijk Echt Verder voor Hypno- en Regressietherapie staat bij de KvK ingeschreven onder nummer 7377125.