Wat is PDS:

PDS is een vervelende aandoening zonder een fysiologisch aantoonbare afwijking. Er is iets mis met de functie/werking van de darmen.       Door middel van onderzoek is aangetoond dat de darmen bij mensen met PDS gevoeliger zijn voor pijn dan bij mensen zonder PDS. Psychosociale factoren spelen een belangrijke rol en hebben directe invloed op de spijsvertering. Denk hierbij aan stress, angst of te weinig luisteren naar signalen van het lichaam. Deze factoren kunnen zorgen voor een versterking of verhoging van het aantal klachten. Het klachtenpatroon bij PDS kan enorm verschillen. Dit maakt PDS tot een complexe aandoening. Een uitgebreide anamnese afnemen is essentieel.

Diagnose PDS:

De huisarts stelt meestal een diagnose op basis van het klachtenpatroon. Hij kan iemand ook doorsturen naar een MDL-arts (maag-darm-lever arts) voor verder onderzoek (bloed, ontlasting, endoscopie, MRI, CT) en als deze uitslagen van deze onderzoeken negatief zijn wordt de diagnose PDS gesteld. Deze diagnose is nodig om met de therapie te kunnen starten. De diagnose mag bij het starten van de therapie niet ouder zijn dan vier maanden.

Oorzaken van PDS:

Een duidelijke oorzaak is vaak niet aan te wijzen. Er zijn wel een aantal factoren die een rol spelen bij het ontstaan van prikkelbare darmklachten.

 • Voeding 

 • Stress 

 • Psychosociale factoren 

 • Bewegingsstoornissen in het maag-darmkanaal 

 • Verlaagde pijndrempel in het maag-darmkanaal 

 • Doorgemaakte infectie 

 • Veelvuldig antibiotica gebruik 


De symptomen van PDS:

 • Buikpijn en/of buikkrampen 

 • Pijn neemt af na de stoelgang 

 • Problemen met de stoelgang: diarree of obstipatie (of mengvorm hiervan) 

 • Slijm bij de ontlasting 

 • Opgeblazen gevoel (bloating) 

 • Winderigheid 

 • Gevoel van blijvende aandrang na ontlasting/niet leeg te zijn na defecatie 

 • Misselijkheid 


De gevolgen van PDS:

Het leven van iemand met PDS heeft vaak beperkingen door de klachten. Mensen voelen zich sociaal vaak beperkt en ondernemen minder. Ze laten leuke dingen omdat ze darmklachten ervaren. Hierdoor ervaren ze verlies van de kwaliteit van het leven. De mate hiervan is afhankelijk van de ernst van de klachten. Regelmatig wordt vermoeidheid als één van de klachten benoemd. Een verminderd gevoel van eigenwaarde en negatieve gedachten en gevoelens komen ook regelmatig voor. Als de klachten ernstig zijn hebben mensen ook meer ziekteverzuim. De gevolgen van PDS zijn groot en ingrijpend.

Waar bestaat de therapie uit:

We beginnen met een uitgebreide specifieke PDS-intake en het bespreken van de voeding. De sessies erna bestaan uit hypnotherapeutische interventies (waarbij gebruik gemaakt wordt van de methodiek van Mahoney en Whorwell), stressreductie, voedingsadvies, voorlichting en lichaamsgerichte oefeningen. Ook moeten tussen de behandelingen door de interventies geluisterd worden en de lichaamsoefeningen gedaan worden. Het hele traject neemt 3-5 maanden in beslag.